Tag : bamboou
BAMBOO U - Bamboo & Brass Table

Designing a Bamboo & Brass Table

Read about Paul’s journey designing and crafting a bamboo side table combining local bamboo, brass,…

BAMBOO U - Family Kiosk Final Bamboo Model by Salomé Cheyne Camacho

Un Quiosco De Bambú

Sigue el viaje de Salomé y su proyecto durante el curso.